Showing the single result

  • Books - Hebrew

    הסיפור של ש’ ו-ה’

    קחו שליטה על החיים

    הסיפור של ש’ ו-ה’: התיאוריה והיישום של שליטה והתכוונות, הוא חלק ממיזם עוצמתחיים העצום, אשר מטרתו היא לאפשר לך להשיג עוצמה אישית: המצב בו נמצא אדם אשר מתקדם בביטחה ובשלווה לעבר הגשמת מטרותיו.

    גיבוש של שאיפותיך והתקדמות נחושה להגשמתן מצריכים שליטה מיומנת בסביבה. עליך גם להיות מסוגל …