יסודות הלמידה

הספר יסודות הלמידה הוא חלק ממיזם עוצמתחיים הנרחב, אשר מטרתו היא לאפשר לך להשיג עוצמה אישית: המצב בו נמצא אדם אשר מתקדם בביטחה ובשלווה לעבר הגשמת מטרותיו.
הצלחה בכל משימה בחיים תלויה לחלוטין ביכולת לקלוט וליישם מידע. ההבדל בין סטודנט מהיר, שמבין את הנושא הנלמד ויכול להשתמש בו, לבין סטודנט שהוא איטי, שאינו קולט נתונים ושאינו מסוגל להשתמש במידע חדש, הוא למעשה ההבדל בין סטודנט קפדן לבין סטודנט רשלן.
ספר זה ילמד אותך טכנולוגיית למידה: כיצד ללמוד עם התכוונות ליישם וכיצד להתגבר על המחסומים ללמידה אשר עלולים למנוע את התקדמותך. היותך מבריק אינה תלויה בכישרון מולד; השליטה שלך בנושא הלמידה היא אשר תהפוך אותך לכוכב.

Category: