• Control and Intention Course HEB
  • Studdy Essentials Course HEB

קורס מדריך עוצמתחיים

שחרררו אחרים מהעבר

מטרת הקורס היא להכשיר מדריך של עוצמתחיים. בסיום הכשרתו המדריך יהיה מסוגל להעביר בהצלחה תהליכי הקשבה. מטרתם של תהליכי ההקשבה היא לסלק את כל המטענים החבויים בתת המודע. איננו משנים את העבר, אנו כן משנים את מיקום הקלטים בשכלנו ומבטלים את ההשפעה השלילית של טראומות העבר. כאשר כל האירועים הטראומתיים יוסרו ויועברו למודעתו של האדם, הוא יגיע למצב המאושר שבמסלול הזמן שלו אין עוד חללים של חוסר מודעות. אדם שמקבל תהליכי הקשבה, נקרא מתבהר, שכן הוא מתקדם לעבר מצב של בהיר. המתבהר משפר את יכולותיו ומעלה את המודעות שלו בעקבות בחינת ניסיון החיים שלו וראיית התוכן של תת המודע.

למדו להקשיב

מדריך המוסמך להעביר תהליכי הקשבה נקרא מקשיב. הערצתנו נתונה למקשיב, הוא האדם שעושה עולם טוב יותר. המקשיב הוא אדם אמיץ, דבק במשימה, אך איכפתי ורגיש. הוא מאזין בסבלנות אך עירני ונבון. הוא מומחה בטכנולוגיה של הקשבה, חייב להיות אדם בעל אינטליגנציה גבוהה יחד עם מסירות ויושרה. המקשיב השקיע זמן רב ברכישת המיומנות כיצד לשפר את מצבו של האדם.
בנוסף ללימודי העברת התהליכים, תלמד גם כלים חיוניים בתקשורת בינאישית, שליטה, שיפור מיומנויות למידה והשגת יציבות ושגשוג בחיים. כלים שבעזרתם תדע כיצד לשפר כל היבט בחייך ובחיי המתבהרים שלך.
אנו מאמינים שהייעוד הגבוה ביותר בחיים הוא עזרה לאחרים ועשיית עולם טוב יותר. הקורס יקנה לך כלים מקצועיים לאפשר לאחרים להשיג תובנות ולהעצים את יכולותיהם האישיות.

Description

שחרררו אחרים מהעבר

מטרת הקורס היא להכשיר מדריך של עוצמתחיים. בסיום הכשרתו המדריך יהיה מסוגל להעביר בהצלחה תהליכי הקשבה. מטרתם של תהליכי ההקשבה היא לסלק את כל המטענים החבויים בתת המודע. איננו משנים את העבר, אנו כן משנים את מיקום הקלטים בשכלנו ומבטלים את ההשפעה השלילית של טראומות העבר. כאשר כל האירועים הטראומתיים יוסרו ויועברו למודעתו של האדם, הוא יגיע למצב המאושר שבמסלול הזמן שלו אין עוד חללים של חוסר מודעות. אדם שמקבל תהליכי הקשבה, נקרא מתבהר, שכן הוא מתקדם לעבר מצב של בהיר. המתבהר משפר את יכולותיו ומעלה את המודעות שלו בעקבות בחינת ניסיון החיים שלו וראיית התוכן של תת המודע.

למדו להקשיב

מדריך המוסמך להעביר תהליכי הקשבה נקרא מקשיב. הערצתנו נתונה למקשיב, הוא האדם שעושה עולם טוב יותר. המקשיב הוא אדם אמיץ, דבק במשימה, אך איכפתי ורגיש. הוא מאזין בסבלנות אך עירני ונבון. הוא מומחה בטכנולוגיה של הקשבה, חייב להיות אדם בעל אינטליגנציה גבוהה יחד עם מסירות ויושרה. המקשיב השקיע זמן רב ברכישת המיומנות כיצד לשפר את מצבו של האדם.
בנוסף ללימודי העברת התהליכים, תלמד גם כלים חיוניים בתקשורת בינאישית, שליטה, שיפור מיומנויות למידה והשגת יציבות ושגשוג בחיים. כלים שבעזרתם תדע כיצד לשפר כל היבט בחייך ובחיי המתבהרים שלך.
אנו מאמינים שהייעוד הגבוה ביותר בחיים הוא עזרה לאחרים ועשיית עולם טוב יותר. הקורס יקנה לך כלים מקצועיים לאפשר לאחרים להשיג תובנות ולהעצים את יכולותיהם האישיות.

Close Menu
×
×

Cart