• Effective Communication Course HEB
  • LifePower Coach Course Hebrew

קורס שליטה והתכוונות

קחו שליטה על החיים

במקרים רבים שליטה נתפסת כדבר רע, מעוררת תחושות שליליות ולא נעימות. הוכרחנו ואולצנו לעשות הרבה דברים שלא רצינו תחת “שליטה”. אך האם תוכל לנהוג ברכבך, לנהל את עובדיך ולחנך את ילדיך ללא שליטה? כמובן שלא.
שליטה היא הנכונות והיכולת להתחיל, לשנות ולעצור פעולה שלי או של אחר. שליטה היא ההזזה של דברים בעולם החומרי, אך היא גם מתן הכוונה והוראות לאחר, מנהיגות ופיקוד על אנשים. החיים מחייבים שנשלוט באחרים ושגם נאפשר לאחרים לשלוט בנו.
השגת מטרות, כריזמטיות, יכולת מנהיגות, ביטחון עצמי ועוצמה בחיים, כל אלה הן יכולות של אדם הנמצא בשליטה על עצמו, חייו והסובבים אותו.
בקורס שליטה נכונה תתחיל בלימוד עיוני מלא אודות שליטה, לאחר מכן תתרגל ותשכלל את מיומנויות השליטה שלך באמצעות 5 תרגילים מעשיים אותם תבצע עד שתרכוש את היכולת להפעיל שליטה נכונה בכל מצב בחייך.
קורס ‘שליטה נכונה’ הוא קורס המשך לקורס ‘תקשורת יעילה’ ומבוסס על העקרונות שלמדת בתקשורת. לפיכך ניתן לעשות קורס זה רק עם סיומו של קורס תקשורת.

Description

קחו שליטה על החיים

במקרים רבים שליטה נתפסת כדבר רע, מעוררת תחושות שליליות ולא נעימות. הוכרחנו ואולצנו לעשות הרבה דברים שלא רצינו תחת “שליטה”. אך האם תוכל לנהוג ברכבך, לנהל את עובדיך ולחנך את ילדיך ללא שליטה? כמובן שלא.
שליטה היא הנכונות והיכולת להתחיל, לשנות ולעצור פעולה שלי או של אחר. שליטה היא ההזזה של דברים בעולם החומרי, אך היא גם מתן הכוונה והוראות לאחר, מנהיגות ופיקוד על אנשים. החיים מחייבים שנשלוט באחרים ושגם נאפשר לאחרים לשלוט בנו.
השגת מטרות, כריזמטיות, יכולת מנהיגות, ביטחון עצמי ועוצמה בחיים, כל אלה הן יכולות של אדם הנמצא בשליטה על עצמו, חייו והסובבים אותו.
בקורס שליטה נכונה תתחיל בלימוד עיוני מלא אודות שליטה, לאחר מכן תתרגל ותשכלל את מיומנויות השליטה שלך באמצעות 5 תרגילים מעשיים אותם תבצע עד שתרכוש את היכולת להפעיל שליטה נכונה בכל מצב בחייך.
קורס ‘שליטה נכונה’ הוא קורס המשך לקורס ‘תקשורת יעילה’ ומבוסס על העקרונות שלמדת בתקשורת. לפיכך ניתן לעשות קורס זה רק עם סיומו של קורס תקשורת.

Close Menu
×
×

Cart