Kompletní komunikační příručka

Vše, o co usilujete a co máte, je výsledkem spolupráce s jinými lidmi. V osamocení se nedosahuje ničeho. Vaše tvoření a radost v životě je zcela závislá na vaší schopnosti získat si podporu přátel a příbuzných; to vyžaduje vynikající komunikační dovednosti.

Tato kniha obsahuje osm praktických cvičení v komunikaci, která, pokud je nacvičíte k bezchybnosti, z vás učiní prvotřídního komunikátora. Lidé se s vámi budou chtít bavit, budou vám naslouchat a bude pro ně potěšením s vámi žít a pracovat.

135 Pages

Secure Payment

Fast Delivery

Returns & Refunds

More In the Library

Komunikační vzorec

Komunikace funguje podle komunikačního vzorce, který se skládá z následujících prvků:

Příčina, vzdálenost, Efekt, přenášená částice, záměr, pozornost, duplikace a porozumění.

Příčina je osoba, která komunikaci iniciuje, bod jejího původu. V nějaké vzdálenosti je bod příjmu, Efekt, který přenášenou částici přijme. Mezi Příčinou a Efektem musí být vzdálenost, protože v tomto vesmíru nemohou dva lidé nebo předměty zaujímat stejné místo. Komunikace samotná je fyzická částice jako např. zvuková vlna, hluk, psaná zpráva, zpráva z chytrého telefonu, email nebo někdy předmět, který posíláme druhé osobě. Mohla by to být i kulka do hlavy nepřítele, kterého si přejeme zničit; nebo kytice růží pro někoho milovaného.

Příčina má záměr přenést komunikaci a musí dát svoji pozornost osobě, která ji má přijmout, Efektu. Efekt má záměr komunikaci přijmout a dává svoji pozornost Příčině. Určitě jste se setkali s lidmi, kteří se dotknou vašeho ramene nebo vás uchopí za paži, když s vámi mluví. Chtějí se ujistit, že jim stále věnujete pozornost. Je zjevné, že když Maggie zapíská na svého psa, tak je Příčinou a její pes je Efektem. Když na ni pes v reakci zaštěká, tak pes je nyní Příčinou a Maggie Efektem. Pes může vyjádřit svou radost tím, že zavrtí ocasem, tento projev je také Komunikace.

Výsledkem komunikace je duplikace. Duplikace znamená, že u Efektu dojde k vytvoření přesné kopie toho, co vyšlo od Příčiny. Názor osoby na to, co jí bylo řečeno, není duplikace. Přijetí slov přesně tak, jak byla řečena, nebo přijetí písemné zprávy a přečtení slov přesně tak, jak jsou napsána, bez měnění čehokoli, to je duplikace. Až když Efekt, který komunikaci přijal, tuto komunikaci duplikuje, může jí porozumět nebo, pokud je to nutné, si jí může dále vyjasnit. Příklad: Dorothy se ptá Franka, „Kde to je?“. Frank duplikuje otázku, ale nemá ponětí, o čem Dorothy mluví. Potřebuje si její komunikaci vyjasnit a tak se jí zeptá, „Kde je co, miláčku?“. Na což ona odpoví, „Mé klíče, miláčku, nemůžu najít své klíče od auta.“ Nyní je tedy tato komunikace duplikovaná a pochopená.

Poté, co Efekt přijme nějakou komunikaci od Příčiny a porozumí jí, stává se při odpovědi novou Příčinou. Osoba, která byla Příčinou, je nyní, když dostává odpověď, Efektem. Když konverzujeme s druhým, tento komunikační vzorec se stále dokola opakuje. Dva lidé, kteří spolu konverzují, používají tento komunikační vzorec, kdy si neustále navzájem vyměňují role Příčiny a Efektu.

Komunikace je natolik podstatná, že když dosáhnete toho, aby osoba začala komunikovat se svým okolím, zlepšíte její stav. Jednoduchým příkladem je řízení auta. Řidič, který je plně v komunikaci se svým vozidlem a silnicí, nebude při řízení zažívat těžkosti. Pokud je však jeho komunikace s okolím pouze částečná, s největší pravděpodobností by došlo k nehodě. Osobní dovednosti jedince a jeho vyhlídky na úspěch vycházejí z komunikace – čím více je člověk v komunikaci se svým okolím, tím více se mu bude dařit.